Tổ 3, thôn Túy Loan Tây 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Nam An

Thân thiện với môi trường - bền vững với thời gian

Hotline: 0935.498 499 * 0901.498 499 Về chúng tôi

Nhập nội dung... Xem thêm

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Nam An

Thân thiện với môi trường - bền vững với thời gian

Hotline: 0935.498 499 * 0901.498 499 Về chúng tôi

Nhập nội dung... Xem thêm

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Nam An

Thân thiện với môi trường - bền vững với thời gian

Hotline: 0935.498 499 * 0901.498 499 Về chúng tôi

Nhập nội dung... Xem thêm

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Nam An

Thân thiện với môi trường - bền vững với thời gian

Hotline: 0935.498 499 * 0901.498 499 Về chúng tôi

Nhập nội dung... Xem thêm

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Nam An

Thân thiện với môi trường - bền vững với thời gian

Hotline: 0935.498 499 * 0901.498 499 Về chúng tôi

Nhập nội dung... Xem thêm

Các chính sách của cơ quan nhà nước

 • Thông tư 09/2012/TT-BXD

  “Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng”-Ban hành ngày 28/11/2012...

  Ngày 07/ 04/ 2017
 • Quyết định 567/QĐ-TTg

  “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020”-Ban hành ngày 28/04/2010...

  Ngày 07/ 04/ 2017
 • Chỉ thị 10/CT-TTg

  “Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung”-Ban hành ngày 28/04/2012...

  Ngày 07/ 04/ 2017
 • Quyết định 567 QĐ-TTg

  Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung” – Ban hành ngày 28/0...

  Ngày 07/ 04/ 2017